world_home_poster

WIJ ZIJN ALLEMAAL ARMENIERS

 

 

In de vlammenzee achter de tralies ontdekten zij dat de beschaafde wereld er heel anders uitzag

 

In de cellencomplex op Schiphol Oost zijn  tijdens een brand 11 mensen omgekomen tijdens een brand.  Een grote brand midden in de nacht verwoestte vele levens.

 

Meeste van hen die uit verschillende delen van de wereld kwamen waren opzoek naar een humane levensomgeving. Het verlangen naar een normale leven was de drijfveer in hun zoektocht. Iedereen die een beetje op de hoogte is van de universele mensenrechten kan zich niet voorstellen dat immigranten op deze wijze de dood vinden. Terwijl de verantwoordelijke bestuurders zeiden dat er adequaat gehandeld was  voor allerlei mensenrechten organisaties juist dat zeer de vraag. Nederland voert een uitermate repressief beleid als het gaat om immigranten. De verwoestende brand dient als voorbeeld.

De brand is een teken van dat de mensen die in een uitzetcentra zitten schandalig worden behandeld. In een land als Nederland worden mensen zonder verblijfsvergunning gedwongen om in mensonterende omstandigheden te leven zelfs tot de dood er op volgt?

 

 

Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, gewonden en nabestaanden en naar iedereen die wachten op hun uitzetting. Wij  nodig iedereen uit om solidariteit te tonen met asielzoekers en de uitgeprocedeerden en vragen aandacht voor de rechten van de vluchtelingen.

 


 

De doelen/voornemens van TUHID


Een staat in Turkije creŽren, waarin alle mensen, ongeacht man of vrouw, etnische afkomst, taal, klasse, religie of geloof op een gelijkwaardige basis behandeld worden. Deze organisatie wil bewerkstelligen dat ieder volledig aanspraak kan maken van de mensenrechten, een staat creŽren waarin een individu zijn/haar mening in alle vrijheid kan uiten, op ieder gebied en in aller vrijheid zich kan organiseren. Daarnaast wil TUHID een rechtsstaat die gebaseerd is op de wet. Een staat waarin de pluralistische en participerende democratie, met al haar voorwaarden en organisaties, werkt.

Dat in Nederland iedereen, ongeacht ras, nationaliteit, taal, religie of cultuur, voor de wet gelijkwaardig geacht wordt en dat migranten gebruik kunnen maken van mensenrechten net zoals Nederlanders, dat Nederland haar grenzen opent voor vluchtelingen en dat vluchtelingen een menswaardig bestaan krijgen


[link]